În anul 2007, SC Escalada Srl a participat activ şi prioritar la montajul turbinelor eoliene din Comuna Tureni, judeţul Cluj, iar apoi la realizarea reglajelor cerute de către proprietar şi după instructajul făcut de acesta.